Lokation & Tilgang:
Kræmmerfestivalen afholdes i Harrestrup Ådal, den tidligere Skovlunde Flyveplads. Hovedindgangen ligger for enden af Kræmmerstien, der er en sidevej til Marbækvej.
Her findes Information og Bank, samt Kræmmerfestivalens personalecenter.

I den nordøstlige ende af festivalpladsen findes Kunstnerindgangen, og i den østlige side finde Skovlundeindgangen. Disse indgange kan nås til fods og på cykel via gang- og cykelstierne fra Harrestrupvej.

Biler, motorcykler og knallerter skal køre via Marbækvej og norden rundt om festivalpladsen for at komme til disse indgange.

Transport via:

– Offentlig:
S-tog til Malmparken station (Planlæg rejse her – Angiv “Harrestrupvej 28, 2740 Skovlunde, Ballerup” som destination!)

Servicebus, 834, kører fra Ballerup Station om fredagen. Se køreplan online

– Bil, motorcykel:
Kør fra Ballerup Boulevard ad Marbækvej til Kræmmerstien. Sving til venstre ad stien nord om området og parker i området ved Hovedindgangen eller nord for festivalpladsen. Følg venligst skiltningens og parkeringsvagternes instruktioner! Al parkering er gratis!

– Cykel, knallert:
Kør fra Ballerup Boulevard ad Marbækvej til Kræmmerstien, derfra op til Hovedindgangen, hvor der er reserverede parkeringsarealer for cykler og knallerter. Bemærk at knallertkørsel er forbudt på gang- og cykelstierne i området. Der er parkeringsområder reserveret til cykler og knallerter ved Skovlunde indgangen.

Et oversigtskort over Ballerup Kræmmerfestival kan downloads her: Postkort.