Telt og område ansvarlige

El- og VVS ansvarlige

Har ansvaret for drift af pladsen samt sikre at kræmmere oa overholder reglerne for tilslutning af udstyr. 
Den ansvarlige har den fulde beslutningskompetence i situationer hvor faglighed står over andre hensyn, 
og kan således beslutte hvis udstyr skal fjernes fra BKFs installation.
No members found

 

 

Parkering

Har ansvaret for planlægning og gennemførelse af en struktureret parkeringsplads, sørger for 
fordeling af trafik til ledige pladser og sikrer fri adgang for redning hvis der er behov
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Claus Bidstrup
Bestyrelsesmedlem

 

 

Indgangskontrol

Skovlunde og Ballerup indgangenes bemanding ansvarlig samt sikrer personalet har forsyninger efter behov, 
samt kan komme til pauser.
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Bjarny Hansen
Kasserer

Ansvarlig for drift, budget og likviditetsstyring

Bjarne ‘Skyggen’ Jensen
Bestyrelsesmedlem
Bent Knudsen

 

 

Tivoli og pølsevogne

Ballerup Kræmmerfestival har aftale med Kim Larsen, KI Tivoli, omkring madboder og pølsevogne. 
Alle aftaler om andre boder på pladsen skal gå via bestyrelsen, og skal arbejde under KI Tivoli på pladsen
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Morten Løgager
Formand

Forestår daglig ledelse og er primær kontakt person

 

 

Det Irske Telt

BKF har aftale med Det Irske Telt omkring musik og whiskey bar, mens den almindelige bar bemanding 
og drift varetages af vores personale. Den ansvarlige står for bestilling på pladsen samt sikrer 
personalet får pauser.
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Jan Prüssing
Jan Prüssing
Teltansvarlig
Michael Vejgaard
Michael Vejgaard
Teltansvarlig

 

 

Restaurant teltet

Den ansvarlige har opgaven at bestille varer og sikre personalet får pauser efter behov under markedet
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Bolette Rasmussen
Bolette Rasmussen

 

 

Kaffestuen

Vores mindste telt hvor gæsterne kan nyde kaffe, kage og øl og vand. Den ansvarlige har opgaven med 
at styre personale samt sikre produktion af lagkager og andet som sælges i teltet.
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Signe Schat
Teltansvarlig

 

 

SoundCity

I samarbejde med Ballerup Ungdomsråd, og Mer’ Monitor, er den teltansvarlige den som sikrer 
personalet får pauser og at bestille varer til teltet under markedet.

Endvidere planlægges musik programmet i samarbejde med bestyrelsen af den telt ansvarlige 
samt en udpeget af Mer’ Monitor
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Jimmy Pedersen
Jimmy Pedersen
Teltansvarlig

 

 

Festival teltet

Pladsens største bar og telt, hvor der er udpeget to ansvarlige for driften. De sørger sammen 
for at drifte baren, sørger for varer til salg samt sikrer personalet får mulighed for pauser 
under festivallen
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Anita Filrup
Suppleant
Ole Hansen
Teltansvarlig

 

 

Backstage crew

Når BKF har besøg af kunstnere er crew’et ansvarlige for servicering af disse samt sikre at der 
er personale til at løse ’hands’ opgaver for kunstnere.
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Yvonne Blankenborg
Revisor

 

 

Ølvogn på Pladsen

Ansvarlig for bemanding og at bestille varer til vognen under markedet
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Charlotte Fostrau
Charlotte Fostrau
Frank Mauer
Frank Mauer

 

 

 

Ølvogn ved grillet gris

Ansvarlig for bemanding og at bestille varer til vognen under markedet
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Bent Knudsen

 

 

Ølvogn ved kræmmere

Ansvarlig for bemanding og at bestille varer til vognen under markedet
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Bernd Sandberg
Bernd Sandberg

 

 

Ølvogn ved lastbiler

Ansvarlig for bemanding og at bestille varer til vognen under markedet
Team not found

 

 

Pølsevogn på pladsen

Ansvarlig for bemanding og at bestille varer til vognen under markedet
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Gitte Sandemand
Gitte Sandemand

 

 

Pølsevogn ved kræmmere

Ansvarlig for bemanding og at bestille varer til vognen under markedet
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Sandra Bredahl
Sandra Bredahl