Bestyrelsen

Bestyrelsen står for drift og planlægning, samt er ansvarlige overfor generalforsamlingen for at afvikle markedet.
Medlemmerne af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i November, typisk for 2 år ad gangen

Morten Løgager

Formand

Forestår daglig ledelse og er primær kontakt person

Bjarny Hansen

Kasserer

Ansvarlig for drift, budget og likviditetsstyring

Villy Bærtelsen

Referent og sekretariat

Henrik Kirk Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

Bjarne ‘Skyggen’ Jensen

Bestyrelsesmedlem

Helle Aagaard Finnich

Bestyrelsesmedlem

Claus Bidstrup

Bestyrelsesmedlem

Rie Lund

Bestyrelsesmedlem

Anita Filrup

Suppleant

Gitte Trans Berg

Suppleant

Pladsudvalget

Opgaven for udvalget er at planlægge og indleje/købe udstyr til pladsen. Herunder ansvar for at tegninger til brug for sikkerhedsudvalget er opdaterede.
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Morten Løgager
Formand

Forestår daglig ledelse og er primær kontakt person

Claus Bidstrup
Bestyrelsesmedlem

Forplejning og indkøb

I samarbejde med de teltansvarlige er udvalget ansvarlige for planlægning og indkøb af mad, drikkevarer og andet relateret til markedet
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Morten Løgager
Formand

Forestår daglig ledelse og er primær kontakt person

Helle Aagaard Finnich
Bestyrelsesmedlem

IT, hjemmeside og Facebook

Udvalget har ansvar for kræmmerfestivallens infrastruktur samt officielle sites og hjemmesider
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Morten Løgager
Formand

Forestår daglig ledelse og er primær kontakt person

Stefan Finnich
EL / VVS / Hjemmeside
Nanna Filrup
Nanna Filrup
PR-ansvarlig
Rie Lund
Bestyrelsesmedlem

Sikkerhed, samaritter og vagter

Udvalget er ansvarlig for planlægning af alt omkring sikkerhed, godkendelser, vagter, sammariter og festivallens egne vagter
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Henrik Kirk Jakobsen
Bestyrelsesmedlem
Morten Løgager
Formand

Forestår daglig ledelse og er primær kontakt person

Kræmmere og stader

Udvalget har ansvaret for at sælge stadepladser til kræmmere. Pladsens opsætning aftales i samarbejde med pladsudvalget
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Villy Bærtelsen
Referent og sekretariat

Personale og frivillige

Personale udvalget er ansvarlig for at indbyde foreninger til at kommunikere med deres medlemmer omkring opgaver på markedet, registrering af alle frivillige samt al kommunikation til de frivillige direkte fra BKF, både op til, under og efter markedet.
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Bjarne ‘Skyggen’ Jensen
Bestyrelsesmedlem
Villy Bærtelsen
Referent og sekretariat
Helle Aagaard Finnich
Bestyrelsesmedlem

PR og Marketing

Udvalget har ansvaret for alle historier der anvendes i diverse medier, herunder aviser, facebook og andre relevante steder
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Morten Løgager
Formand

Forestår daglig ledelse og er primær kontakt person

Nanna Filrup
Nanna Filrup
PR-ansvarlig

Underholdning

For bestyrelsen hjælper udvalget med at finde interessante navne og motivere for disse som optrædende på festivallen

Udvalget har ikke selv beføjelser til at indgå aftaler på festivallens vegne, men kan indstille alle navne til bestyrelsen.

Budget for musik fastlægges hvert år på generalforsamlingen og beløbet dækker kunstnere, musik/scene/lyd og KODA afgifter for alle scener på pladsen.

Underskrifter bindende for foreningen skal altid udføres af formanden
Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Morten Løgager
Formand

Forestår daglig ledelse og er primær kontakt person

Bjarne ‘Skyggen’ Jensen
Bestyrelsesmedlem

Økonomi

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Bjarny Hansen
Kasserer

Ansvarlig for drift, budget og likviditetsstyring

Frank Hardt
Revisor