Åbningstider

Vi forventer, at din stand er klar og indbydende fredag kl. 10.00. Men – det er muligt, at ankomme allerede fra onsdag efter kl.12.00.
Stadepladserne skal holde åbnet:
Fredag kl. 10.00–19.00, Lørdag kl. 10.00–19.00 og Søndag kl. 10.00– 16.00
Hvis åbningstiderne ikke bliver overholdt inddrager vi miljødepositummet.

Parkering & Bilkørsel

Indkørsel til kræmmerpladsen foregår fra Ballerup Boulevard ad Marbækvej og derefter til venstre ad Kræmmerstien.
Selve festivalpladsen bliver lukket for bilkørsel 1 time før åbningstid.
I lighed med tidligere år bliver der etableret en kørevej umiddelbart indenfor det opsatte hegn. Køretilladelse afhentes i informationen. Den giver tilladelse til at parkere på Kræmmerparkeringen og samtidig tilladelse til at køre på kørevejen. Der er lavet speciel parkeringsplads for kræmmerne, og vi henstiller, at der parkeres pænt, så der er plads til alle – og brandvejene holdes fri.

Stadepladsen & El

Man må ikke overskride sin egen stand, heller ikke med et ”anhængertræk”. Din stand og udstilling skal holdes indenfor kridtstregen af hensyn til brandmyndighederne. Du skal også selv sørge for en brandslukker.
Campering, herunder overnatning, på Markedspladsen er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2 per-soner med tilknytning til den enkelte stadeplads er dog tilladt.
Såfremt du skal benytte el, skal der være godkendt forbindelse med jord (trebenet stik).
Strøm vil være tilsluttet senest onsdag.
Det er IKKE tilladt at sælge softguns, stinkbomber og handle med levende dyr.
Fødevarer, slik og drikkevarer må ikke sælges uden forudgående aftale med Ballerup kræmmer-festival af 2012.

Affald

Oprydning af din plads gælder til midten af vejen alle dage. Skrald, lagt i klare skraldeposer eller kasser sat foran din stand før kl. 8.00, vil blive afhentet.
Pap, papir, jern & metal, glas, blød plast og organisk affald bedes sorteret for sig selv.
Vi bruger rigtig mange penge på fjernelse/sortering af affald, derfor må vi bede dig aflevere alt affald, således at det ikke skal håndteres af Ballerup Kræmmerfestival, gerne inden du ankommer til pladsen og ellers kan du bringe det op til den lokale genbrugsstation.
Affald – oprydning søndag
Affald efter markedet skal afleveres ved de store affaldscontainere ved ballerupindgangen søndag kl. 15.00 – 20.00, hvor vi hjælper med sorteringen. Salgs- og kræmmervarer er IKKE affald!!
Ballerup Genbrugsstation ligger 900m fra pladsen (Energivej 44) og har åbent kl. 10.00 – 18.00 alle dage.
Miljøafgiften tilbagebetales søndag aften kl. 16.00 – 20.00, når din plads er rengjort og godkendt. Udbetaling sker KUN på markedspladsen.

Kræmmertelt & bad

Vores menuplan for Personale- og Kræmmerteltet sendes på e-mail, når vi nærmer os kræmmer-festivalen. Kræmmernes hunde er velkommende, men har ingen adgang til personaleteltet. Hundene skal altid holdes i snor på pladsen.
Bad forefindes på pladsen og kan benyttes fra onsdag aften. Der vil være åbent udenfor festivalens normale åbningstider, ellers skal nøgle afhentes på informationskontoret.
Stader må ikke videresælges! Overtrædelse af ordensreglerne medfører bortvisning.
Sluttelig skal vi anmode dig om at medbringe kvittering for betalingen, som legitimation ved an-komsten.
Vi glæder os til at se jer alle sammen og vil gerne byde jer velkommen med gratis morgenmad fredag kl. 08.00 i kræmmer- & personaleteltet.

Mange venlige hilsener og på kræmmergensyn
Ballerup Kræmmerfestival
p.b.v
Villy Bærtelsen, Kræmmerformand
Ballerup kræmmerfestival af 2012
Marbækvej 14
2750 Ballerup
ballerup@kraemmerfestival.dk
cvr nr. 34112681